Unibolt

Unibolts solcellepark

Gennemførelse af initiativet “Grøn Energi Solcellepark” vil ikke alene styrke Unibolts bæredygtige profil, men også spille en afgørende rolle i realiseringen af Danmarks ambitiøse klimamål.

Den planlagte solcellepark forventes at medvirke til en imponerende reduktion på hele 56 tons CO2-udledning årligt for Unibolt.
Denne imponerende mængde CO2-sparing svarer faktisk til den mængde, der ville blive udledt, hvis en gennemsnitlig bil kørte en distance på hele 532.406 km – svarende til en imponerende 13,3 omgange rundt om jorden hvert år.
Denne innovative solcellepark vil finde sin plads på to separate områder på fabrikkens grund, samlet dækker parken et areal på 7.000 m2.
Forberedelserne til etableringen af Unibolts solcellepark er i øjeblikket godt i gang, og denne handling viser tydeligt virksomhedens engagement i at bidrage positivt til miljøet og fremme grøn energi.