Unibolt

Politik om cookies

 

1. Denne cookiepolitik fastsætter reglerne for lagring af og adgang til oplysninger på brugerens enheder ved hjælp af cookies, der bruges til at levere tjenester, der leveres elektronisk efter anmodning fra UNIBOLT A/S med hjemsted i Vejle, Danmark.

§ 1 Definitioner

1. 1.Administrator – betydende UNIBOLT A/S selskab med begrænset ansvar med hjemsted i Vejle, Grønlandsvej 187, DK-7100 Vejle, Danmark, CVR.: 43242318, som leverer tjenester elektronisk, gemmer og får adgang til oplysninger på brugerens enheder.

2. Cookies – betyder it-data, især små tekstfiler, der gemmes på de enheder, hvorigennem brugeren tilgår hjemmesiden.

3. Administratorens cookies – betyder cookies placeret af administratoren, relateret til levering af elektroniske tjenester af administratoren via webstedet.

4. Eksterne cookies – betyder cookies placeret af administratorens partnere via webstedet.

5. Websted – betyder det websted, hvorunder administratoren driver webstedet, der opererer i domænet www.unibolt.dk

6. Enhed – betyder en elektronisk enhed, hvorigennem brugeren får adgang til hjemmesiden.

7. Bruger – betyder en enhed, hvortil ydelser kan leveres elektronisk i overensstemmelse med vilkårene, betingelserne og lovbestemmelserne, eller med hvilken der kan indgås en aftale om levering af elektroniske tjenester. 

§ 2 Typer af anvendte cookies

1.  De cookies, der bruges af administratoren, er sikre for brugerens enhed. I særdelshed er det ikke muligt for vira eller anden uønsket software eller ondsindet software at komme ind i brugernes enheder af denne kanal. Disse filer gør det muligt at identificere den software, der bruges af brugeren, og at tilpasse hjemmesiden individuelt til hver bruger. Cookies indeholder normalt navnet på det domæne, hvorfra de stammer, det tidspunkt, de gemmes på enheden og den tildelte værdi.

2. Administratoren bruger to typer cookies:

a) Vedvarende cookies:de gemmes på brugerens enhed og forbliver der, indtil de slettes. Afslutning af sessionen i en given browser eller slukning af enheden fjerner dem ikke fra brugerens enhed. Mekanismen med vedvarende cookies tillader ikke indsamling af personlige data eller fortrolige oplysninger fra brugerens enhed.

b) Sessionscookies:De gemmes på brugerens enhed og forbliver der indtil afslutningen af browsersessionen. De lagrede oplysninger slettes derefter permanent fra enhedens hukommelse. Mekanismen med sessionscookies tillader ikke indsamling af personlige data eller fortrolige oplysninger fra brugerens enhed.

3. Brugeren har mulighed for at begrænse eller deaktivere adgangen til cookies til deres enhed. Hvis du bruger denne mulighed, vil du kunne bruge webstedet, bortset fra funktioner, der i sagens natur kræver cookies.

§ 3 Formål, som cookies bruges til

1.Serviceadministratoren bruger eksterne cookies til at præsentere multimedieindhold på webstedet, som downloades fra et eksternt websted www.youtube.com (ekstern cookieadministrator Google Inc – med hjemsted i USA).

2.Serviceadministratoren bruger eksterne cookies til at indsamle generelle og anonyme statistiske data via Google Analytics-analyseværktøjer (ekstern cookieadministrator: Google Inc med hjemsted i USA).

3. Serviceadministratoren bruger eksterne cookies til at indsamle generelle og anonyme data til gennemførelse af reklamekampagner via remarketinglister i Google AdWords-annonceringssystemet (ekstern cookieadministrator Google Inc – med hjemsted i USA). Brugere, der besøger webstedets hovedside og undersider, føjes til remarketinglister, som giver dem mulighed for at blive præsenteret for reklameindhold i søgenetværket og i Googles displaynetværk. En bruger er aktiv på en remarketingliste i en periode på 45 til 90 dage.

§ 4 Muligheder for at bestemme betingelserne for opbevaring eller adgang til cookies

1.  Brugeren kan uafhængigt og til enhver tid ændre indstillingerne for cookies og specificere betingelserne for deres lagring og adgang via cookies til brugerens enhed. Brugeren kan ændre de indstillinger, der henvises til i den foregående sætning, ved hjælp af indstillingerne i webbrowseren eller ved hjælp af indstillingerne. Disse indstillinger kan især ændres på en sådan måde, at de blokerer for automatisk håndtering af cookies i webbrowserindstillingerne eller for at informere om hver gang cookies placeres på brugerens enhed. Detaljerede oplysninger om mulighederne og metoderne til håndtering af cookies er tilgængelige i softwareindstillingerne (webbrowser).

Nedenfor er vejledninger til hvordan du kan ændre indstillingerne i dine webbrowsere vedrørende brugen af cookies:

a) Microsoft Edge

b) Mozilla FireFox browser

c) Chrome browser

d) Safari browser

e) Opera Browser (engelsk)

2. Brugeren kan til enhver tid slette cookies ved hjælp af de tilgængelige funktioner i den webbrowser, de bruger.

3. Begrænsning af brugen af cookies kan påvirke nogle af de funktioner, der er tilgængelige på webstedet.